Behandeling

Graag zien we u regelmatig ( in de regel iedere 3 maanden) voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek bespreken we uw gezondheidstoestand, en eventuele wijzigingen daarin, alsook evt. wijzigingen in uw medicijn gebruik. We controleren uw gebit en maken het schoon. Wanneer behandeling nodig is, bespreken we dat eerst goed met u. We nemen ruim de tijd voor de controle, zodat een noodzakelijke behandeling vaak ook direct kan wordengestart/uitgevoerd. Ook nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren..

 

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid, informatiefolders op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer Kaakchirurgie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in ons patiëntenbestand. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.