Tandartspraktijk Geriatrie is onderdeel van Fresh Unieke Mondzorg

Over Fresh Unieke Mondzorg

Fresh Unieke Mondzorg is er speciaal voor kwetsbare mensen zoals (demente) ouderen, mensen met een beperking en psychiatrische patiënten. Met mobiele teams zoeken wij hen op in de eigen leefomgeving. Persoonlijke aandacht is voor ons net zo belangrijk als deskundige mondzorg. We luisteren goed naar cliënt, familie en verzorgenden en stellen voor ieder individu een persoonlijk zorgplan samen.  Met al onze cliënten bouwen we een vertrouwensband op en we houden rekening met hun wensen en (financiële) mogelijkheden.

Visie

Als visie onderschrijft Fresh Unieke Mondzorg het standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie dat zelfs in ontwikkelde landen als Nederland de mondgezondheid van bijzondere zorggroepen achterblijft ten opzichte van de gezonde bevolking en dat dit onacceptabel is.

Missie

De medewerkers van Fresh Unieke Mondzorg willen met alles wat zij weten en kunnen, zich inzetten voor het bereiken en in stand houden van een goede mondgezondheid van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen en van jongere personen met fysieke en/of cognitieve en/of psychiatrische en/of psychische en/of sociale beperkingen.

Doelstelling

Fresh Unieke Mondzorg stelt zich als doel met inzet van haar mondzorgverleners (tandartsen, mondhygiënisten, preventie-assistenten, tandprothetici, klinisch prothesetechnici, tandartsassistenten) en organiserende en begeleidende medewerkers aan alle cliënten die aan haar zorgen worden toevertrouwd, met passie en gedrevenheid en op een solide en medisch, ethisch en economisch verantwoorde wijze complete, kwalitatief goede mondzorg te leveren.

Ons team

Fresh Unieke Mondzorg bestaat uit ruim 90 enthousiaste en vakbekwame tandartsen, assistenten, mondhygiënisten, preventieassistenten en kpt’ers. Stuk voor stuk hebben onze behandelaars grote passie voor het vak en de drive om kwetsbare mensen de beste zorg te bieden. Onze teams bieden mobiele mondzorg op maat vanuit Fresh-praktijken door het hele land. Iedere zorglocatie krijgt een vast team van FUM-medewerkers; zo kunnen cliënten en behandelaars elkaar goed leren kennen.

Mondzorg met een hart

Bij Fresh Unieke Mondzorg werken we vanuit het hart. We zetten ons voor 100% in om de mondgezondheid van onze cliënten – en daarmee hun kwaliteit van leven – te verbeteren.

Wij werken vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op goede mondzorg. Als beroepsgroep moeten we samen de verantwoordelijkheid nemen patiënten die vanwege ouderdom, ziekte of psychische problematiek uit beeld raken, te blijven volgen. Vakgenoten bieden we hierbij ondersteuning; met congressen, artikelen, cursussen en trainingen.

Daarnaast bieden we op vrijwillige basis onze diensten aan bij organisaties (zoals het Leger des Heils) die zich inzetten om een beter leven mogelijk te maken voor mensen met complexe problematiek; daklozen, ex-verslaafden, illegalen, etc..

Steeds meer zorginstellingen in het hele land zijn enthousiast over de samenwerking met Fresh Unieke Mondzorg (FUM). Dit kun je van ons verwachten:

  • Voor elke zorglocatie stellen we een vast team van tandarts, assistenten, mondhygiënisten, een preventie-assistent en tandprotheticus samen.
  • De FUM-tandarts bezoekt nieuwe bewoners/cliënten binnen twee weken na hun intrek. Hij/zij maakt kennis met de cliënt en brengt de mondgezondheid in kaart om een zorgplan op maat te kunnen maken.
  • Het FUM-team brengt zelf de benodigde tandheelkundige apparatuur mee, wel is het prettig als er een rustige ruimte is om in te werken. Als het nodig is, behandelen we een cliënt aan bed.
  • We werken conform de richtlijnen ‘Mondzorg voor verpleeginstellingen’ en geven daarover advies en begeleiding.
  • Het mondzorgplan en de uitgevoerde behandelingen leggen we vast in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van de zorginstelling.
  • Vanzelfsprekend stemmen we de mondzorg af op de individuele zorgvraag. Minimaal een keer per jaar lopen we mee met de verzorgenden tijdens de avondroutine om hands-on training te geven.
  • Jaarlijks checken we met een audit of de doelen zijn behaald en of de mondgezondheid van de bewoners is verbeterd.

Samen goed en efficiënt zorgen

Familie en verzorgenden houden we op de hoogte van de mondgezondheid van de cliënt en als dat nodig of gewenst is schakelen wij hen in bij de mondzorg. We weten dat zorgmedewerkers ontzettend veel taken hebben en te weinig tijd, en dat de gebitsverzorging van cliënten daarom niet altijd de hoogste prioriteit heeft. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat mondzorg positief bijdraagt aan de kwaliteit van leven, helpen we instellingen – o.a. met praktische adviezen en cursussen – de mondzorg zo goed en efficiënt mogelijk in te richten.

‘Moeilijke’ gevallen

Voor een gezonde mond is het heel belangrijk dat tanden, kiezen en tandvlees (en evt. prothese) elke dag goed worden gepoetst. Het komt regelmatig voor dat cliënten hulp van verzorgers daarbij weigeren, terwijl ze niet meer in staat zijn zelf hun gebit schoon te houden. Ze schamen zich of kunnen niet accepteren dat tandenpoetsen niet meer lukt. Met onze kennis, ervaring, persoonlijke aandacht en geduld lukt het bijna altijd ook bij deze cliënten de gebitsverzorging weer op een hoger niveau te brengen.